+420 777 820 405 vera@arev-vyziva.cz

Nemoc těla je signálem, že duše či mysl jsou v nepohodě. Co se nechce říct, tím se musí onemocnět!  Lidské tělo funguje díky příjmu vody a základních makro a mikroživin, které přijímáme ve stravě. Je-li ve stravě dostatek zdraví prospěšného jídla a vody, tělo se vyvíjí zdravě a přirozeně.

Strava tak působí na každou buňku lidského těla. Pokud je ve stravě nedostatek základních živin, vitaminů nebo minerálních látek, buňka strádá a při dlouhodobém nedostatku tělu nezbytných látek dojde k projevu nemoci těla člověka. Často důsledkem špatného smýšlení, emočního stresu a nevyvážené výživy.

Souběžně se ovšem musíme chtě nechtě zamyslet nad projevy svých nemocí, rozpoznat, proč máme potíže, a pochopit, co nám daný příznak říká či naznačuje. Pokud budeme mít v relativní rovnováze výživu i svůj psychický stav – své emoce, své myšlenky, budeme se moci ze života radovat a žít, to je posláním člověka.

Žít svobodně bez závislosti na jídle a nutričních odchylkách jako jsou například přejídání, bulimie, anorexie, vlčí hlady, chutě na sladké, chutě na slaná jídla. Žít svobodně s emocemi, které nám pomáhají jít dál a díky kterým poznáváme sami sebe.

V lidském organizmu spolupracují dva velké nervové systémy, které se vzájemně doplňují. Volní nervový systém podléhající naší vůli a vnímání, který řídí pohybový aparát a zprostředkovává všechny smyslové vjemy. Oproti tomu samočinný vegetativní nervový systém, který nelze ovládat naší vůlí. Ten řídí činnost jednotlivých orgánů jako třeba dýchání, krevní oběh, látkovou výměnu. Tento nezávislý nervový systém má svou vlastní tělesnou regulaci a kontrolu a také má dva důležité podsystémy, které jsou bez přestání v akci a snaží se neustále udávat tón. Je to Sympatikus, který má snahu vše aktivovat a zrychlovat a na druhé straně Parasympatikus, který zase vše zklidňuje, zpomaluje a uvádí do stavu klidu. Oba tyto systémy jsou bez přestání v akci a jeden z nich vždy podle stavu udává tón. Je zde snaha nastolit vegetativní rovnováhu. Pakliže se v ní člověk nachází, je v síle, která dává harmonii, klid a přirozenou touhu po činnosti. Vnitřní vyrovnanost a výkonnost je pak přirozenou součástí stavu rovnováhy.

Všechny problémy, které jsou výsledkem nerovnovážného stavu, nazývá školská medicína souhrnným pojmem stresové fenomény. Těch je celá řada od poruch spánku, bušení srdce, vysoký tlak, nechutenství, konzumace návykových látek, křeče, poruchy trávení až po hučení v uších a ztrátě sluchu. Těch problémů je mnohem více a mají jedno společné. Při vyšetření většinou lékař nezjistí žádnou zjevnou příčinu, i když postižený trpí a ví, že něco není v pořádku. Trpí stresem z nerovnováhy!

 

Duše ví, co má dělat, aby se sama uzdravila…. důležité je umlčet mysl.